Kurs

Vårt mål med grunnleggende hjerte- og lungeredningskurs, inkl. bruk av hjertestarter, er å lære kursdeltakerne «kjeden som redder liv» med hovedvekt på praktiske øvelser (ferdigheter).

3 timers grunnleggende hjerte- og lungeredningskurs inkl. bruk av hjertestarter
Vårt mål med grunnleggende hjerte- og lungeredningskurs, inkl. bruk av hjertestarter, er å lære kursdeltakerne «kjeden som redder liv» med hovedvekt på praktiske øvelser (ferdigheter).

Vårt 3 timers kurs er lagt opp etter Norsk Resuscitasjonsråd sine anbefalinger med trening av hvordan du ser etter tegn til liv, frie luftveier, kompresjonsteknikk, innblåsningsteknikk, stabilt sideleie, bruk av hjertestarter, og handlingsplan med enredderteknikk og toredderteknikk. Vi lærer deg hva du gjør hvis noen setter fast et fremmedlegeme i halsen, og hva som er symptomene ved hjerteinfarkt – hjerneslag – lavt og høyt blodsukker (diabetes). 

2 timers kurs innen generell førstehjelp
Vårt mål med generelt førstehjelpskurs er å lære kursdeltakerne «kjeden som redder liv», vurdering av skadested, hva gjør du med kutt- og sårskader, brannskader, forgiftninger, vurdering og behandling av bruddskader, stabilt sideleie.

3 timers grunnkurs i førstehjelp og strømulykker / FSE kurs
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE. Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Grunnkurset tar for seg forebyggende tiltak, hva du gjør når en strømulykke inntreffer (inkl. praktiske øvelser), meldingsrutiner, ansvar for arbeidsgiver og arbeidstaker, HMS dokumentasjon.

2 timers kurs i stressmestring
Opplever du stress i hverdagen? Føler du at du ikke har overskudd?

Norsk Førstehjelp tilbyr kurs innen stressmestring og hvordan du skal få overskudd til å takle hverdagen. Hva gjør du for å sove bedre? Hvordan takle stress? Hvordan skal du oppnå overskudd? Vi gir deg rådene!

Kurset holdes av erfaren sykepleier med kognitiv utdanning og erfaring med å lære mennesker å takle stress mye bedre, få bedre søvn og overskudd.

Heldagskurs i stressmestring
Opplever du stress i hverdagen? Føler du at du ikke har overskudd?

Norsk Førstehjelp tilbyr kurs innen stressmestring og hvordan du skal få overskudd til å takle hverdagen. Hva gjør du for å sove bedre? Hvordan takle stress? Hvordan skal du oppnå overskudd?

Dette kurset går mye mer i dybden i årsaker til stress og manglende overskudd, og hvilke konkrete tiltak du kan gjøre i arbeidssituasjonen og/eller på fritiden for at stressnivået som bli lavere og du skal få mer overskudd. 

Kurset holdes av erfaren sykepleier med kognitiv utdanning og erfaring med å lære mennesker å takle stress mye bedre, få bedre søvn og overskudd.

NB! Vi kan holde alle våre kurs på engelsk.

Det handler om å redde liv!

 
 
Norsk førstehjelp.jpg