Har du spørsmål? Svarene finner du under.

Under finner du en rekke ofte stilte spørsmål og svar. Klikk på spørsmålet og svaret dukker opp like under.
Finner du ikke svaret du leter etter? Send inn spørsmål på knappen til høyre og vi vil svare deg så fort som mulig. 


Hva er en hjertestans?

Hjertestans inntrer plutselig og er livstruende. Pasienten er bevisstløs og puster ikke, og har ingen puls. Hjertet har stoppet å pumpe blod rundt i kroppen.

Varsle / ring 113 og start hjerte- og lungeredning.


Hvor raskt kommer ambulansen?

Offentlig statistikk viser at antall ambulanseoppdrag økte fra 458.000 i 2002 til 665.000 i 2014, mens antallet ambulanser ble redusert fra 597 i 2002 til 528 i 2014. Befolkningen i Norge har økt fra 4,5 millioner i 2002 til 5,3 millioner i 2017.

Anbefalt uttrykningstid (fra kontakt med AMK sentral til ambulanse på stedet) er 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i spedbygde strøk. Det er et mål om at 90 % av alle utrykninger skal skje innen denne tiden.

Reel utrykningstid (tettbygd strøk / spedbygde strøk) iht. Helsedirektoratet sine tall i 2015 (i minutter):

  • Norge generelt; 18,0 / 31,6.
  • Helse Nord; 24,3 / 32,4.
  • Helse Midt; 18,2 / 31,3.
  • Helse Vest; 18,0 / 31,6.
  • Helse Sør-Øst; 18,8 / 31,1.

Uttrykningstid iht. Hjertestansregisteret 2015:

  • Gjennomsnittlig utrykningstid er 11 minutter.
  • 90 % av tilfellene nås innen 21 minutter, 69 % innen 12 minutter.

En hjertestarter (defibrilator) er en maskin som kan analysere hjerterytme, gi råd til deg som bruker maskinen, anbefale strømstøt, lade opp og gi sjokk. De fleste halvautomatiske hjertestartere analyserer hjerterytmen når maskinen kobles til pasienten, og du må selv aktivt trykke på sjokk- knappen for å utløse sjokket.

Hva er en hjertestarter?


Alle halvautomatiske hjertestartere som selges i Norge er CE godkjent. Men kun noen få er i tillegg godkjent av FDA (det amerikanske godkjenningsorganet «Food and Drug Administation») som har det strengeste regelverket i verden. Norsk Førstehjelp har hjertestartere som er både CE og FDA godkjent. Det er også forskjell i tiden de ulike hjertestarterne bruker på å analysere om det foreligger en sjokkbar rytme og tiden den bruker for å lade opp til å kunne gi et sjokk. Våre hjertestartere bruker under 6 sekunder på analyse og under 6 sekunder på å lade. Mange andre maskiner bruker vesentlig lenger tid både på analysetid og oppladningstid. Hvis det skal gis sjokk flere ganger, vil det være en betydelig tidsforskjell mellom de ulike maskinene.

Er alle hjertestartere like?


Er hjertestarterne vedlikeholdsfrie?

Nei. Selv om de har lang varighet og garantitid, så må elektroder og minnebatteri byttes regelmessig. I tillegg må man ha rutiner for å sjekke regelmessig at hjertestarteren er i orden slik at den virker den dagen det virkelig er bruk for den.


Kan man lære grunnleggende førstehjelp på internett?

For å lære hjerte- og lungeredning på en best mulig måte, må du delta på et praktisk førstehjelpskurs. Det å lære riktig hjertekompresjon, munn-til-munn metode og bruk av hjertestarter gjøres best ved at en førstehjelpinstruktør først demonstrerer for deg og deretter veileder deg i den praktiske treningen under kurset.


Er alle grunnleggende førstehjelpskurs like?

Det er mange som holder førstehjelpskurs, og vi har erfart at innholdet i kursene varierer. Vi er opptatt av at du som kursdeltaker skal lære deg å redde liv ved en hjertestans. Da er kjeden som redder liv helt sentral, og dette må det læres og trenes på gjennom hele kurset. Det er dette vi har fokus på i vårt 3 timers kurs.