Hva tilbyr vi?

Norsk Førstehjelp leverer helhetlige løsninger med høykvalitets hjertestartere og førstehjelpsutstyr tilpasset kundens behov, førstehjelpskurs med fokus på praktisk livreddende trening, og regelmessig vedlikehold og oppdatering av utstyr og kompetanse.

Vi skal gi bedrifter, organisasjoner og institusjoner nødvendig utstyr og opplæring for å sikre riktig behandling ved hjertestans.

Vi hjelper bedrifter, organisasjoner og institusjoner med å kartlegge egen situasjon og behov, planlegge for at man er forberedt hvis noe skjer, og ikke minst at man er oppdatert til enhver tid på ansattes kompetanse, utstyrets funksjonalitet og rette rutiner.

Vi har meget høy kompetanse og erfaring innen førstehjelp, og bruker høyt kvalifisert personell i vår undervisning. Vi har som mål at våre kunder skal kunne starte med førstehjelpstiltak når det inntreffer en ulykke hos dere.  Vi tilbyr:

  • ·      Grunnleggende førstehjelpsundervisning.
  • ·      Avansert hjerte-og lungeredning med bruk av hjertestarter.
  • ·      Grunnkurs i førstehjelp og strømulykker/FSE kurs (DENNE ER NY)
  • ·      Kurs i stressmestring (DENNE ER NY)
  • ·      Levering av førstehjelpsutstyr, bl.a. hjertestarter og førstehjelpsmateriell, montering av nødvendig utstyr.
  • ·      Vedlikeholdsrutiner for hjertestarter og påfyll av førstehjelpsmateriell, og årlig førstehjelpskurs.
  • ·      Høy kompetanse for å gi kunden høyest mulig grad av læring.
  • ·      Tett oppfølging av den enkelte kunde.
  • ·      Krisehåndtering