Serviceavtale & Vedlikeholdsavtale

Vi i Norsk Førstehjelp er opptatt av at hjertestarter levert av oss virker den dagen du må bruke den, at førstehjelpsutstyret er komplett til enhver tid, og at det gjennomføres regelmessige førstehjelpskurs for å sikre nødvendig kompetanse ved en hjertestans.

Vi tilbyr deg som avtalekunde en serviceavtale / vedlikeholdsavtale hvor vi gir deg en ny hjertestarter hvis enheten har blitt brukt, blir defekt, eller det har skjedd uhell som har ført til skade på hjertestarteren. Vi har årlig service på hjertestarteren for å forsikre dere og oss om at det ikke er noen interne feil på hjertestarteren. Vi har gjennomgang av førstehjelpsutstyret og vurderer ev behov for ytterligere førstehjelpskurs og utstyr ved endring i bemanning eller arbeidsoppgaver, vi bytter elektroder og minnebatteri på hjertestarteren (skal byttes hvert annet år), og vi gjennomgår / oppdaterer HMS rutiner med vektlegging på grunnleggende førstehjelp.

Vi tilbyr debriefing /krisehåndtering etter en alvorlig hendelse med psykolog eller spesialsykepleier med kognitiv kompetanse for våre avtalekunder.

Vi tar ansvaret for at utstyret virker den dagen du må bruke det!