Informasjon om huggormbitt

Huggorm.jpg

Huggorm. FOTO: COLOURBOX

I Norge har vi én giftig slangeart, hoggorm (Vipera berus). Hoggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter. Et bitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning.

t hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand. Hvor alvorlig forgiftning hoggormbittet gir, avhenger blant annet av alder, vekt , helsetilstand, hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (tørre bitt), og ingen reaksjon oppstår.

Symptomer

Symptomer etter hoggormbitt kommer vanligvis raskt (ofte innen 1-2 timer). Ofte får du bare lette symptomer som smerte, lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet. I mer alvorlige tilfeller kan det blant annet føre til nedsatt allmenntilstand, immelhet, omtåkethet og bevisstløshet. Magesmerter og kvalme/oppkast, store hevelser, hjertebank og pusteproblemer kan også komme.

Ved totalt fravær av symptomer 2 timer etter bittet, er det sannsynlig at du har fått et tørt bitt.

Ring 113 ved alvorlige symptomer. I andre tilfeller, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.

Førstehjelp

 • Hold deg mest mulig i ro
 • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
 • Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie
 • Barn bør om mulig bæres til transport

 

Hvem skal til sykehus?

 • Alle med symptomer
 • Alle barn
 • De som er bitt i hode, hals, bryst, mage eller rygg
 • Eldre
 • Gravide
 • Personer med redusert allmenntilstand
 • Personer som bruker ACE-hemmere (en spesiell blodtrykksmedisin)

Om du ikke hører til en av kategoriene over, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for å få råd om hvordan du skal forholde deg.

Behandling på sykehuset

På sykehuset kan det bli aktuelt å gi motgift.
Stivkrampevaksine etter gjeldene retningslinjer (snakk med lege/legevakt).

 

Nyttige tips

Norge vil du kunne treffe på hoggorm i skog og mark, så langt nord som til Saltfjellet. Ved vandring i skog og mark kan det være greit å ha skikkelig skotøy og eventuelt langbukse. Ikke “plukk” opp hoggorm, la den være i fred. Å trampe litt i bakken/gå tungt i marka kan skremme ormen fra å komme i veien for deg.

Innhold levert av: Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet
Les mer om andre akutte forgiftninger på Helsenorge.no
Sist oppdatert: 07.07.2015