Norsk Førstehjelp tilbyr nå grunnkurset «Førstehjelp og strømulykker»

Det er ca. 3000 lavspenningsulykker og 150 høyspenningsulykker per år. Kurset "førstehjelp og strømulykker" tar for seg forebyggende tiltak, hva du gjør når en strømulykke inntreffer. Kurset omhandler meldingsrutiner, ansvar for arbeidsgiver og arbeidstaker og HMS dokumentasjon. Det blir også praktiske øvelser.

Dette nyttige kurset, og mange flere kan du lese om på kurssiden vår

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud.